Retningslinjer for personvern

I. Navn og adresse til den ansvarlige personen

Den ansvarlige i henhold til alminnelige personvernregler og andre nasjonale personvernregler i EUs medlemsland samt andre personvernregler er:

 

Pendix GmbH

Inner Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Tyskland 

 

representert av deres administrerende direktører Thomas Herzog og Christian Hennig

Oppføring i handelsregister Amtsgericht Chemnitz

Registreringsnummer:HRB 28452

 

II.Navn og adresse på personvernansvarlig

Personvernansvarlig for den ansvarlige er:

 

Markus Heckel

Pendix GmbH

Inner Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Tyskland 

E-post: dataprotection@pendix.com

III.Generell informasjon om databehandling

1.Omfang av behandling av personopplysninger

I prinsippet behandler vi kun personopplysninger fra brukerne våre i den grad dette er nødvendig for å gi et fungerende nettsted for innhold og tjenester.Behandlingen av personopplysninger fra brukerne skjer regelmessig kun med samtykke fra brukeren.Et unntak gjelder i tilfeller der behandlingen av dataene er lovlig. 

2.Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

I den utstrekning vi mottar samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, er art 6 avsn 1 lit a EU-personvernregler (GDPR) hjemmel for behandling av personopplysninger.

Ved behandling av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i, art 6 avsn 1 lit b GDPR hjemmel.Dette gjelder også for behandlinger som kreves for å utføre pre-kontraktlige tiltak.

Forutsatt at behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som er underlagt vårt firma, art 6 avsn 1 lit c GDPR hjemmel.

Hvis behandling er nødvendig for å beskytte selskapets legitime interesser eller en tredjepart, og hvis de registrerte interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke overhører den første interessen, er art 6, avsn 1 lit f GDPR hjemmel for behandling. 

3.Datasletting og lagringsvarighet

Personopplysningene til brukeren vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagringen er uaktuelt.I tillegg kan slik lagring skje hvis den europeiske eller nasjonale lovgiver fastsetter det i EUs forskrifter, lover eller andre forskrifter som regulatoren er underlagt.Blokkering eller sletting av data skjer også når en lagringsperiode forutsatt av de nevnte standarder utløper, med mindre det er behov for ytterligere lagring av dataene for inngåelse av kontrakt eller oppfyllelse av kontrakten.

 

IV.Stille nettsiden til rådighet og opprettelse av loggfiler

1.Beskrivelse og omfang av databehandling

Hver gang vår nettside er tilgjengelig, samler systemet vårt automatisk data og informasjon fra datasystemet til den anropende datamaskinen. 

Følgende data er samlet her:

• Dato, klokkeslett, tilgangsstatus (fil funnet, ikke funnet, etc.) og forespørselen din nettleser gjorde til serveren,

• mengden data overført og nettsiden du kom fra til den forespurte siden (IP-adresse),

• de enkelte sidene på nettstedet vårt du besøker og

• Produkt- og versjoninformasjonen for nettleseren som brukes (brukeragent), det foretrukne språkvalget og IP-adressen.

 

Dataene lagres også i loggfilene til systemet vårt.En lagring av disse dataene sammen med andre personopplysninger fra brukeren finner ikke sted.

2.Rettslig grunnlag for databehandling 

Rettsgrunnlaget for midlertidig lagring av data og loggfiler er art 6 avsn 1 lit f GDPR.

3.Formål med databehandling

Den midlertidige lagringen av IP-adressen av systemet er nødvendig for å tillate levering av nettstedet til brukerens datamaskin.For å gjøre dette må brukerens IP-adresse beholdes i løpet av økten. 

Lagring i loggfiler er gjort for å sikre funksjonaliteten til nettstedet.I tillegg brukes dataene til å optimalisere nettstedet og sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen. 

 

For disse formål er vår legitime interesse for behandling av data i henhold til artikkel 6 nr. 1 lit. f GDPR.

4.Varighet av lagring

Personopplysningene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet for.Når det gjelder å samle inn dataene for å levere nettstedet, er dette tilfellet når den respektive sesjonen er fullført.Når det gjelder lagring av data i loggfiler, gjelder dette senest etter seks måneder. 

5.Opposisjon og slettingsmulighet

Samlingen av data for levering av nettsiden og lagring av dataene i loggfiler er viktig for driften av nettstedet.Det er derfor ingen motstandsmulighet fra brukerens side. 

V. Bruk av informasjonskapsler

1.Beskrivelse og omfang av databehandling

Vår nettside bruker informasjonskapsler.Informasjonskapsler er tekstfiler som er lagret i nettleseren eller nettleseren på brukerens datasystem.Når en bruker besøker et nettsted, kan en informasjonskapsel lagres på brukerens operativsystem.Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk streng som gjør at nettleseren kan identifiseres unikt når nettsiden gjenåpnes. 

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig.Noen av elementene i vår nettside krever at brukerens nettleser identifiseres selv etter et sideskift.

Følgende data lagres og overføres i informasjonskapslene:

• Språkinnstillinger

• Forespørsel (filnavn for den forespurte filen)

• Nettlesertype / versjon (Eks:Internet Explorer 6.0)

• Nettleserspråk (for eksempel:Tysk)

• anvendt operativsystem (for eksempel:Windows XP)

• Referer URL (den tidligere besøkte siden)

• Forkortet IP-adresse for geografisk gjenkjennelse

• Tidspunkt for tilgang

• Klikk

• Informasjon om hvorvidt nettstedbrukeren er logget inn i handelsområdet eller ikke

 

2.Rettslig grunnlag for databehandling 

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler er art 6 avsn 1 lit f GDPR.

3.Formål med databehandling

Formålet med å bruke informasjonskapsler er å legge til rette for bruk av nettsteder for brukere.Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler.For disse er det nødvendig at nettleseren gjenkjennes selv etter et sideskift.

Vi krever informasjonskapsler for følgende applikasjoner:

• Identifikasjon av bruker-økten i serverens minne;

• forebygging og forsvar mot angrep;

• Forbedre brukeropplevelsen på nettstedet via Google Analytics

• Bruk av det interne forhandlerområdet med innlogging / utloggingsfunksjon

Brukerdataene som samles inn av informasjonskapsler, vil ikke bli brukt til å opprette brukerprofiler.

For disse formål er vår legitime interesse for behandling av personopplysninger i henhold til art 6 avsn 1 lit f GDPR. 

4.Varighet av lagrings-, innsigelses- og avhendingsalternativer

Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres til dette nettstedet.Derfor, som bruker, har du full kontroll over bruken av informasjonskapsler.Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler.Allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst.Dette kan også gjøres automatisk.Hvis informasjonskapsler er deaktivert på nettstedet vårt, kan det hende at det ikke er mulig å bruke alle funksjonene til nettstedet fullt ut.

 

VI.Nyhetsbrev

1.Beskrivelse og omfang av databehandling

Interesserte har muligheten til å abonnere på et gratis nyhetsbrev.Registreringen av nyhetsbrevet skjer via det manuelt utfylte hoveddatabladet. 

I forbindelse med behandling av data for sending av nyhetsbrev, foregår det ikke overføring av dataene til tredjepart.Dataene vil kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet.

 

Videre samles analysedata i forbindelse med nyhetsbrevet. 

2.Rettslig grunnlag for databehandling

Rettsgrunnlaget for behandling av data etter at brukeren har registrert for nyhetsbrevet er samtykke fra brukeren art 6, avsn 1 lit a GDPR.

3.Formål med databehandling

Samlingen av brukerens e-postadresse tjener til å levere nyhetsbrevet via e-post. 

4.Varighet av lagring

Personopplysningene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet for.Brukerens e-postadresse lagres derfor så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.  

5.Opposisjon og slettingsmulighet

Abonnement på nyhetsbrevet kan til enhver tid avsluttes av den berørte brukeren.For dette formålet er det en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev. 

VII.Kontaktskjema og e-postkontakt

1.Beskrivelse og omfang av databehandling

På vår hjemmeside finnes kontaktskjemaer, som kan brukes til elektronisk kontakt.Hvis en bruker benytter seg av dette alternativet, blir dataene som er oppgitt i inngangsmasken, overført til oss og lagret.Disse dataene er:

• Fornavn

• Etternavn

• Land

• Kundegruppe

• E-postadresse

• Tekst i forespørselen

hvor bare fornavn, etternavn, e-postadresse og tekst på forespørselen kreves.

På tidspunktet for sending av meldingen lagres også følgende data:

• IP-adressen til brukeren

• Dato og klokkeslett for kontaktforespørselen

Alternativt er kontakt via den oppgitte e-postadressen mulig.I dette tilfellet lagres brukerens personlige data som sendes via e-post. 

 

I denne sammenheng er det ingen overføring av dataene til tredjeparter.Dataene brukes kun til behandling av samtalen.

2.Rettslig grunnlag for databehandling 

Rettsgrunnlag for behandling av data er i nærvær av samtykke fra brukeren art 6, avsn 1 lit a GDPR.

 

Rettsgrunnlaget for behandlingen av dataene som sendes i forbindelse med avsending av en e-post, er art 6 avsn 1 lit f GDPR.Hvis e-postkontakten har til hensikt å inngå en kontrakt, er tilleggsgrunnlag for behandlingen art 6 avsn 1 lit b GDPR.

3.Formål med databehandling

Behandlingen av personopplysningene fra inngangsmasken tjener til å behandle kontakten.Ved kontakt via e-post inkluderer dette også den nødvendige legitime interessen i behandlingen av dataene.

De andre personopplysningene som behandles under sendingsprosessen, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.

4.Varighet av lagring

Personopplysningene blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet for.For de personlige dataene fra innskrivingsskjemaet til kontaktskjemaet og de som sendes via e-post, er dette tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er avsluttet.Samtalen avsluttes når det kan konkluderes fra omstendighetene at de relevante fakta har blitt endelig avklart. 

 

De ytterligere personopplysninger som samles inn under sendingsprosessen, vil bli slettet senest etter en periode på tjueseks måneder.

5.Opposisjon og slettingsmulighet

Brukeren har til enhver tid mulighet til å tilbakekalle samtykket til behandling av personopplysningene.Hvis brukeren kontakter oss via e-post, kan han til enhver tid motsette seg lagringen av sine personopplysninger.I et slikt tilfelle kan samtalen ikke fortsette.Brukeren må bare informere oss om motsigelsen til samtykkeerklæringen.Alle personlige data som er lagret i løpet av kontakt, slettes i dette tilfellet.

 

VIII.Google Analytics

1.Beskrivelse og omfang av databehandling

Vi bruker komponenten Google Analytics på nettstedet vårt.Google Analytics er en webanalysetjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Webanalyse er mottagelsen, samlingen og analysen av data om brukerens oppførsel på nettstedet vårt.Blant annet samler en webanalysetjeneste data om fra hvilket nettsted brukeren kom til et nettsted, hvilke delsider av nettstedet ble åpnet, eller hvor ofte og hvor lenge opphold på en underside varte. 

 

Vi bruker tillegget "_gat._anonymizeIp" for webanalyse via Google Analytics.Ved hjelp av dette tillegget vil IP-adressen til brukeren av Google bli forkortet og dermed anonymisert dersom tilgangen til nettstedet vårt er fra en EU-medlemsstat eller fra en annen stat som er part i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.Forkortelsen av IP-adressen fører til anonymisering.En overføring av den forkortede adressen til en bestemt eller identifiserbar person er da ikke lenger mulig. 

 

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på brukerens datamaskin.Ved å bruke denne informasjonskapselen kan Google analysere bruken av nettstedet vårt.Hver gang en av sidene på dette nettstedet blir oppkalt, blir nettleseren på brukerens datamaskin automatisk forårsaket av den respektive Google Analytics-komponenten for å overføre data til Google for formålet med elektronisk analyse.Som en del av denne tekniske prosessen mottar Google kunnskap om brukerens data, for eksempel den forkortede IP-adressen til den registrerte, som Google bruker til å spore opprinnelsen til besøkende og klikk.

 

Informajsonskapselen lagrer personlig identifiserbar informasjon, for eksempel tilgangstid, hvorfra tilgangen ble gjort, og hyppigheten av brukerens besøk på stedet.Hver gang du besøker nettstedet vårt, blir denne informasjonen, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen som brukes av den enkelte, overført til Google i USA.Denne personlige informasjonen lagres også av Google i USA.Google kan overføre slike personopplysninger samlet inn gjennom den tekniske prosessen til tredjepart.

 

Dette nettstedet bruker også Google Analytics-demografiske rapporter, som bruker Googles interessebaserte annonseringsdata og tredjeparts besøkerdata (som alder, kjønn og interesser).Disse dataene kan ikke tilskrives noen bestemt person og kan deaktiveres til enhver tid gjennom annonseinnstillingene.

2.Rettslig grunnlag for databehandling 

Det juridiske grunnlaget for behandling av data er art 6 avsn 1 lit f GDPR og § 15 avsn. 3 Telemediengesetz.

3.Formål med databehandling

Formålet med å bruke Google Analytics er å analysere trafikkflyt på nettstedet vårt.Google bruker dataene og informasjonen som er innhentet for å evaluere bruken av nettstedet vårt, for å kompilere for oss onlinerapporter som viser aktivitetene på våre nettsteder, og å tilby andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt.Dette gjør at vi kan optimalisere nettstedet vårt for brukeren.

 

For disse formål er vår legitime interesse for behandling av personopplysninger i henhold til art 6 avsn 1 lit f GDPR. 

4.Varighet av lagring

Dataene som er lagret via Google Analytics, blir automatisk slettet etter utløpet av tjueseks måneder.

5.Opposisjon og slettingsmulighet

Brukeren kan forhindre lagring av informasjonskapsler via vår nettside, som allerede nevnt, til enhver tid ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes og dermed motsette seg lagring av informasjonskapsler permanent.I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er lagret av Google Analytics, til enhver tid slettes via nettleseren eller andre programmer.

 

Videre er det mulig for brukeren å motsette seg samlingen av data generert av Google Analytics og behandling av disse dataene av Google, og for å forhindre slike.For å gjøre dette, trenger brukeren en nettleser add-on på lenken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout som lastes ned og installeres.Denne nettleser add-on informerer automatisk Google Analytics etter installasjon at ingen data og informasjon om besøkene til brukerens nettsted kan overføres til Google.Installasjonen av nettleser add-on er å regne som en motsetning.Hvis brukerens system slettes, formateres og installeres på nytt i fremtiden, må brukeren igjen installere nettleser add-onfor å deaktivere Google Analytics. 

6.Ytterligere informasjon

Ytterligere informasjon og Googles personvernregler finnes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og kan under http://www.google.com/analytics/terms/de.html kalles opp.Google Analytics er under https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ forklart mer detaljert.

 

IX.Behandling av data i land utenfor EØS

Hvis vi behandler data i tredjelande (ikke-EU / EØS-land) eller overfører dem til selskaper i tredjeland, gjør vi det bare hvis det er autorisert av deg eller loven.Hvis Kommisjonen ikke har tilstrekkelig beslutningsdyktighet i henhold til artikkel 45 GDPR for det berørte tredjelandet, dvs. hvis det ikke er tilstrekkelig grad av personvern i tredjelandet, sikrer vi gjennom kontraktsbestemmelser (standard EU-databeskyttelsesklausuler) eller andre egnede garantier i henhold til artikkel 46 GDPR som: Ditt personvern og personopplysninger er beskyttet på en hensiktsmessig og juridisk måte også i firmaet i tredjelandet.

 

X. Integrering av tjenester og innhold av tredjeparter

Det kan hende at innhold fra tredjeparter, for eksempel videoer fra YouTube, kart fra Google Maps eller RSS-feeder, omfatter grafikk fra andre nettsteder integrert i dette nettbaserte tilbudet.Dette forutsetter alltid at leverandøren av slikt innhold (heretter kalt "Tredjepart") opptar IP-adressen til brukeren.For uten IP-adressen kan de ikke sende innholdet til nettleseren til hver bruker.IP-adressen er derfor nødvendig for presentasjonen av dette innholdet.Vi forsøker å bruke bare innhold hvis respektive leverandører bruker IP-adressen utelukkende for levering av innholdet.Vi har imidlertid ingen innflytelse på det, hvis tredjepartsleverandørene lagrer IP-adressen, for eksempel for statistiske formål.

 

XI.Dine rettigheter som en berørt person

Hvis personopplysninger behandles av deg, har du som registrert følgende rettigheter overfor den ansvarlige.For å hevde dine rettigheter, vennligst kontakt:

Pendix GmbH

Inner Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Tyskland 

E-post: dataprotection@pendix.com

 

1.Informasjonsrett

Du kan be om bekreftelse fra oss om hvorvidt personlig informasjon om deg behandles av oss. Hvis slik behandling er tilgjengelig, kan du be om opplysninger fra oss via følgende informasjon:

 

(1) formålent som personopplysningene behandles for;

(2) kategoriene av personopplysninger som behandles;

(3) mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene knyttet til deg er overført til eller fortsatt blir overført;

(4) den planlagte varigheten av lagringen av dine personopplysninger eller, hvis spesifikk informasjon ikke er tilgjengelig, kriterier for å bestemme varigheten av lagringen;

(5) eksistensen av rett til rettelse eller sletting av personopplysninger om deg, en rett til begrensning av behandling av kontrolløren eller rett til å motsette seg slik behandling; 

(6) eksistensen av rett til å appellere til en tilsynsmyndighet;

(7) all tilgjengelig informasjon om datakilden dersom personopplysningene ikke er hentet fra den registrerte;

8) eksistensen av automatisert beslutningsprosess, herunder profilering i henhold til art 22 avsn 1 og 4, GDPR og, i hvert fall i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og omfanget og påtenkte virkninger av slik behandling på den registrerte.

Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt din personlige informasjon gjelder et tredjeland eller en internasjonal organisasjon.I denne forbindelse kan du be om de nødvendige garantiene i samsvar med art 46 GDPR i forbindelse med overføringen.

 

2.Rett til rettelser 

Du har rett til rettelse og / eller fullføring overfor den ansvarlige, forutsatt at dine personopplysningene som behandles, er feil eller ufullstendige.Den ansvarlige må foreta korrigeringen uten forsinkelse.

 

3.Rett til begrensning av behandling

Du kan be om begrensning av behandlingen av dine personlige data under følgende forhold:

(1) hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger i en periode som gjør at den ansvarlig kan kontrollere nøyaktigheten av dine personopplysninger;

(2) behandlingen er ulovlig og du nekter sletting av personopplysningene og i stedet krever begrensning av bruken av personopplysningene;

(3) den ansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for behandling, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, eller

(4) hvis du har protestert mot behandlingen i henhold til artikkel 21 (1) GDPR, og det ennå ikke er sikkert om de legitime grunnene til den ansvarlige personen oppveier dine grunner.

Hvis behandlingen av personopplysninger om deg er begrenset, kan disse dataene kun brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser Union eller en medlemsstat.

Hvis begrensningen for behandling er begrenset i samsvar med ovennevnte vilkår, vil den ansvarlige informere deg før begrensningen løftes.

4.Rett til å slette

a) Forpliktelse til å slette

Du kan kreve at den ansvarlige sletter dine personlige opplysninger uten forsinkelse, og denne er pålagt å slette denne informasjonen umiddelbart hvis ett av følgende er tilfelle:

(1) Personopplysninger om deg er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

(2) Du tilbakekaller ditt samtykke, som behandlingen avhenger av i henhold til art 6 avsn 1 lit a eller art 9 avsn. 2 lit GDPR og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandling. 

(3) Du reiser ifølge art. 21 avsn 1 GDPR innvendinger mot behandlingen og det er ingen tidligere begrunnede grunner til behandlingen, eller du legger i henhold til. Art. 21 avsn 2 GDPR Opposisjon mot behandling. 

(4) Dine personopplysninger er behandlet ulovlig. 

(5) Sletting av personopplysninger som gjelder deg, må være pålagt å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller lovgivningen i medlemsstatene som ansvarlige er underlagt. 

(6) Personopplysningene om deg ble samlet i forhold til informasjonssamfunnstjenester som tilbys i henhold til artikkel 8 (1) GDPR.

b) informasjon til tredjepart

Hvis den ansvarlige har gjort personopplysningene angående deg offentlig og hvis han i henhold til artikkel 17 nr. 1 i GDPR er forpliktet til å slette dem, skal han treffe hensiktsmessige tiltak, herunder tekniske midler, for å informere registeransvarlige som behandler personopplysningene dine, med hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader, om at du som berørt person ber om sletting av alle lenker til slike personopplysninger eller kopier av slike personopplysninger. 

<br/> c) Unntak

Retten til å slette eksisterer ikke hvis behandlingen er nødvendig

(1) for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;

(2) for å oppfylle en juridisk forpliktelse som kreves av unionsloven eller av de medlemsstatene som den ansvarlige er underlagt, eller å utføre en oppgave som er i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er gitt den ansvarlige;

(3) av hensyn til allmennhetens interesse på folkehelseområdet i henhold til artikkel 9 avsn 2 lit h og i og art 9 (3) GDPR;

(4) for arkivformål av offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til art 89 (1) GDPR, i den utstrekning at loven nevnt i bokstav a) sannsynligvis vil umuliggjøre eller ha alvorlig innvirkning på oppnåelsen av målene for behandlingen, eller

(5) å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

5.Rett til informasjon

Hvis du har rett til rettelse, sletting eller begrensning av behandling overfor den ansvarlige, er han / hun forpliktet til å varsle alle mottakere av dine personopplysninger om denne korreksjonen eller slettingen av dataene eller begrensningen av behandling, med mindre dette viser seg å være umulig eller krever en uforholdsmessig innsats.

Du har rett til overfor den ansvarlige å bli informert om disse mottakerne.

6.Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personlig identifiserbar informasjon du gir til den ansvarlige i et strukturert, gangbart og maskinlesbart format.I tillegg har du rett til å overføre disse dataene til en annen person uten hindring av personen som er ansvarlig for å levere personopplysningene, forutsatt at

(1) behandlingen er basert på samtykke art 6 avsn 1 lit a GDPR eller art. 9 avsn 2 lit a GDPR eller på kontraktsavtale art 6 avsn 1 lit b GDPR og

(2) behandlingen foregår ved hjelp av automatiserte midler.

Ved utøvelse av denne rett har du også rett til å utvirke at dine personopplysninger knyttet til deg overføres direkte fra en person til en annen, i den grad dette er teknisk mulig.Friheter og rettigheter for andre personer kan ikke påvirkes.

Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en oppgave i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er delegert til den ansvarlige.

7.Motstandsrett

Du har rett til, til enhver tid, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, å motsette deg behandling av dine personopplysninger, som i henhold til art 6 avsn 1 lit e eller f GDPR tar en innsigelse; Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. 

Den ansvarlige vil ikke lenger behandle personopplysningene om deg, med mindre han kan vise overbevisende legitime grunner for behandling som overgår dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å håndheve, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis personopplysningene knyttet til deg behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til å til enhver tid motsette deg behandling av dine personopplysninger med henblikk på slik reklame; Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte post.

Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføring, blir dine personlige data ikke lenger behandlet for disse formålene.

Uansett direktiv 2002/58 / EF har du mulighet til i forbindelse med bruken av informasjonssamfunnstjenester å utøve din rett til motstand ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner.

8.Rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen om personvern

Du har rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen om personvern når som helst.Tilbakekallingen av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket til tilbakekallingen.

9.Automatisert beslutning på individuell basis, inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling - inkludert profilering - som vil ha lovlig effekt eller påvirke deg på tilsvarende måte.Dette gjelder ikke hvis avgjørelsen 

(1) er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom deg og den ansvarlige,

(2) er tillatt etter unions- eller medlemsstatslovgivning som den ansvarlige er underlagt, og hvor slik lovgivning inneholder passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og legitime interesser, eller

(3) med ditt uttrykkelige samtykke.

Disse vedtakene må imidlertid ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til artikkel 9 (1) GDPR, med mindre artikkel 9 (2) a eller g og rimelige tiltak er tatt for å beskytte rettighetene og frihetene og dine legitime interesser.

Brukeren er ikke underlagt en slik automatisk beslutning i det enkelte tilfelle, inkludert profilering når du bruker nettstedet vårt.

10.Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører noe annet administrativt eller rettslig middel, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i bostedsmedlemsstaten, arbeidsstedet eller stedet for påstått overtredelse, dersom du mener at behandlingen av personopplysninger om deg bryter med GDPR. 

Tilsynsmyndigheten som klagen er innlevert til, skal informere klageren om status og resultater av klagen, herunder muligheten for et rettsmiddel i henhold til artikkel 78 i GDPR.